“شخصی اسلحه ها را کاشته”: در کانادا، دهکده ای مورد حمله و بی اعتمادی پلیس را مقصر می داند

وقتی یک انبار اسلحه در یک روستای کوچک کانادایی پیدا شد که به نماد راست افراطی تبدیل شده است، طولی نکشید که تئوری‌های توطئه جدید به جریان افتاد.