آموزش آشپزی
وب پارسینه

رشته پلو

رشته پلو

زمان آماده سازی ۱۵ دقیقه زمان پختن ۴۵ دقیقه ملیت غذای ایرانی مناسب برای ۴ نفر وعده غذایی ناهار و